OHO SOOK KIANG D20102041463 EL T01

ALAT MUZIK


Saksofon antara alat muzik yang penting dalam pancaragam.
Ia dapat menghasilkan bunyi merdu ketika mengalunkan
pelbagai jenis lagu.


Alat muzik piano ini biasanya digunakan dalam sebuah band,
pagelaran orcesthra, maupun pertunjukan musik lain. Piano
memiliki suara yang merdu. sehingga dapat menenangkan
hati pendengarnya maupun pemainnya.         
        
        
       


Idiofon adalah alat-alat muzik yang menghasilkan bunyi
melalui tindakbalas pada rangka badan yang bergema.
Contoh alat muzik  idiofon pribumi Malaysia ialah
kumpulan gong dan jenis-jenisnya. Dalam kategori
idiofon terdapat alat-alat muzik 'metallophone',
yang diperbuat daripada logam gangsa seperti
saron dan gendir.


Alat muzik bonang ini diperbuat daripada kayu, kulit binatang,
 rentetan , dan kuku lembut. Fungsinya untuk mengiringi lagu-
lagu padang pasir.                       


Alat muzik angklung bermula dari Jawa Barat, Indonesia.
Alat muzik ini merupakan alat muzik perkembangan dari
calung, dicipta sebagai muzik persembahan untu k Dewi Sri,
 iaitu dewi hal-ehwal bercucuk tanaman...(dewi tanaman kot).
 Ia digunakan juga dalam usaha mendapatkan kemerdekaan
 bg Indonesia sebagai muzik pembakar semangatat khalayak.


Alat-alat muzik kordofon ialah alat-alat yang
mengeluarkan bunyi kerana adanya getaran
 pada tali yang ditegangkan. Alat-alat muzik
rebab, sape dan lain-lain tergolong dalam
kategori ini.


Gitarr  merupakan alat musik ;yang berfungsi
sebagai alat musik pengiring dari sebuah
ansambel, dalam ansambel musik sekolah
alat musik harmonis biasanya diisi oleh gitar
atau tiga suara pianika yang masing -
masing membunyikan suara berbeda dan
menghasilkan akord.


Rebana digunakan untuk mengiringi nyanyian
korus oleh penyanyi-penyanyi lelaki. Di Kelantan
digunakan untuk Dikir Rebana Besar di Majlis
Perkahwinan atau apa-apa keramaian.

                 
Membranofon ialah  alat-alat muzik yang menghasilkan
bunyi melalui kulit atau membrane yang ditegang dan dipalu.
Berbagai jenis alat gendang dan rebana Melayu tergolong
dalam kategori membranofon. Kebiasaannya digunakan
di dalam menghasilkan lagu-lagu rakyat.


Tamborin merupakan instrumen berkualitas yang digunakan oleh
para profesional dan para drummer. Setiap pitch merupakan hasil
kinerja optimal, menggunakan bahan Smooth White Film.


Drum merupakan  mesin suara tingkat lanjutan yang baru
pada inti, mid-range V-Drums memiliki “bragging” baru. Suara
modul TD-9 telah dihiasi dengan suara yang terbaru dan enak,
dan menawarkan kelebihan berekspresi. Roland membuat
“advance trigerring technology”, kit ini diperuntukkan untuk
menjadi “big hit” dengan drummer di seluruh dunia.