OHO SOOK KIANG D20102041463 EL T01

LAGU KSSR TAHUN 1Kebanyakkan lagu KSSR Tahun 1 menerapkan unsur-unsur nilai murni, guru-guru boleh mengajar anak murid menari dan menyanyi sambil menerapkan unusur-unsur nilai murni dalam proses p n p pada waktu pendidikan muzik dan bukan pada waktu pendidikan moral atau pendidikan agama Islam. Ia dapat membentuk anak murid lebih berakhlak mulia.